• تولید ۲۲۰ هزار تن ماهیان سردآبی در کشور

    تولید ۲۲۰ هزار تن ماهیان سردآبی در کشور

    به گزارش ایلنا، سید حسین حسینی در حاشیه بازدید از مجتمع‌های پرورش ماهی لرستان اظهار داشت: وابستگی کشور به واردات تخم چشم زده ماهی طی سال‌های گذشته ۸۵ درصد مورد نیاز بود در حالیکه سال قبل ۷۶ درصد نیاز کشور در داخل تولید شده است. وی افزود: تولید ماهیان سردآبی کشور ۲۲۰ هزار تن است که