• محاسبه‌ پله‌های گازبهاء در آیین نامه جدید افزایش یافت

    محاسبه‌ پله‌های گازبهاء در آیین نامه جدید افزایش یافت

    به گزارش ایلنا، علیرضا شیخی اظهار کرد: هفته گذشته آیین نامه جدید مربوط به محاسبه تعرفه گازبهاء ابلاغ شد که بر اساس آن، نسبت به آیین‌نامه سال گذشته، پلکان‌های مصرف از ۷۵ مترمکعب به ۱۰۰ متر مکعب افزایش یافته است. وی افزود: برای هر اقلیم از هر ۵ اقلیم، سقف مصرف مشخص‌ شده است که در